ABRAHAM ORTELIUS- ROMANI IMPERII IMAGO
Approx. 1592
50 x 35 cm.
Provenienţă: ADRIAN NĂSTASE & DANIELA NĂSTASE
Nr. Inv : 438/ 8L593 668A

Hartă cu caracter istoric a Imperiului Roman, introdusă de Ortelius în suplimentul lui Theatrum Orbis Terrarum. Dacia este prezentă cu cele două capitale: Sarmizegetusa Regia din timpul regilor daci şi Ulpia Traiana, construită de Traian după cucerirea ei (autorul face o confuzie, în sensul că suprapune cele două capitale). Mai este menţionată existenţa podului de peste Drobeta. Conform stilului introdus de Ortelius, planşa este decorată cu medalioane, genealogii şi texte, între care unul se  referă la originea, creşterea şi culmea teritorială atinsă de acest imperiu.

Imperiul Roman în viziunea marelui cartograf A. Ortelius publicat separat în atlasul său de geografie antică Parergon tipărit în anul 1595 şi 1624 ambele în limba latină.
În centrul hărţii în partea de sus titlul într-un cartuş ornamentat. În stânga un medalion cu Zeiţa Minerva înconjurată de inscripţia Roma taum nomen terris fatale regendis. În dreapta portretul lui Romulus bătrân cu inscripţia Romulo urbis aeternae conditori. În dreapta titlului un citat din Vitruvius un laudatio imperiului şi poporului roman precum şi un arbore genealogic al conducătorilor ei de la întemeerea Romei şi până la Tarquinius Superbus.