Autor neidentificat – PANNONIAN MÖSIEN, DACIEN UND ILLYRICUM; (PANNONIA, MOESIA, DACIA ŞI ILLYRIA)
Şcoala germană; Sec. al XVIII-lea
21 x 31,5 cm, Nr. Inv : 74/412
Provenienţă: ADRIAN NĂSTASE & DANIELA NĂSTASE

Hartă istorică ce cuprinde teritoriul antic al Panoniei, Moesiei, Daciei şi Iliryei, cu text în limba germană. Sunt consemnate pe tot parcursul Dunării o multitudine de localităţi.

Panonia, Illiria, Dacia, Moesia