Gravată de: P. KAERIUS după A.ORTELIUS

DACIA
49 x 38 cm.
După ABRAHAM ORTELIUS
VETUS DESCRIPTIO DACIARVM Nec non MOESIARVM.
Amsterdam approx 1595
49 x 38 cm.
Provenienţă: ADRIAN NĂSTASE & DANIELA NĂSTASE
Nr. Inv : 69

Hartă cu caracter istoric a Daciei, inspirată din creaţia omonimă a lui Ortelius, gravată de celebrul artist olandez Kaerius/Keere şi introdusă în atlasul lui Janssonius dedicat lumii antice (1652). Conţinutul se axează pe: populaţii, împărţirile succesive ale provinciei în timpul stăpânirii romane şi pe localităţi, dintre care unele au fost actualizate; citatele din autori antici întregesc compoziţia hărţii.

Petrus Kaerius pe numele olandez de Pieter van den Keere a gravat majoritatea hărţilor realizate de marii geografi ai sec. al XVI-XVII-lea.
Harta de faţă este o reeditare a hărţii lui A. Ortelius apărută în atlasul Parergon cu hărţi antice editat la Anvers în 1595 şi apoi în 1624.