SEBASTIAN MÜNSTER, după PTOLEMEU – TABULA EUROPAE IX; (DACIA)
Şcoala germană; [Basel], [cca. 1545]
29 x 38,5 cm, Nr. Inv : 63/56
Provenienţă: ADRIAN NĂSTASE & DANIELA NĂSTASE

Hartă istorică a Daciei, realizată după însemnările lui Ptolemeu. Prezintă regiunea cuprinsă între Marea Neagră, Marea Egee şi Marea Adriatică, inclusiv strâmtoarea Bosfor. Sunt menţionate Illiria, Moesia, Thracia şi Dalmaţia, cu accent pe localităţile vechii Dacii. În trei tabele separate, în stânga jos şi dreapta sus, sunt consemnate localităţile cunoscute din Moesia, Dacia şi Thracia. Apele şi lanţurile muntoase sunt trasate schematic, iar oraşele importante sunt marcate prin cetăţi miniaturale. Se remarcă proiecţia trapezoidală a hărţii, frecventă în epocă. Hartă colorată manual cu roşu, verde, galben, brun şi albastru. Hartă cu text în limba latină, publicată pentru prima dată în lucrarea „Geographia Universalis”, editată de Henri Petri în anul 1540, reprodusă în ediţiile ulterioare din anii 1541, 1542, 1545 şi 1552.

SEBASTIAN MÜNSTER, DACIA