JOHANNES JANSSONIUS – TABULA ANEMOGRAPHICA SEU PYXIS NAUTICA; (TABULA ANEMOGRAPHICA SAU PYXIS NAUTICA) [cca. 1650]
Şcoala olandeză; Amsterdam
Gravură în metal
inv. 4
44,5 x 55,5 cm
Provenienţă: ADRIAN & DANIELA NĂSTASE

Hartă anemografică, cu text în limba latină. Vânturile sunt reprezentate alegoric, prin figuri antropomorfe care se ivesc printre nori. În centru, în medalion, sunt consemnate informaţii de ordin anemografic, iar în mijloc este desenată o roză a vânturilor.

Pyxix nautica este numele latin pentru busolă.

J. Jansonius – Tabula Anemografica