JUSTUS DANCKERTS

REGNI HUNGARIAE, GRAECIAE ET MOREAE…
TRANSILVANIAE, VALACHIAE, MOLDAVIAE…
Amsterdam approx. 1680
61 x 52 cm.
Provenienţă: ADRIAN NĂSTASE & DANIELA NĂSTASE
Nr. Inv : 11/ 374 8L590 275

Înfăţişează principatele dunărene, Bulgaria, Grecia, Anatolia şi Italia; face parte din categoria hărţilor elaborate în timpul conflictului dintre Liga Sfântă (Austria, Polonia, Rusia şi Veneţia) şi Imperiul Otoman, terminat prin Pacea de la Karlowitz. Cartuşul- străjuit de arhanghelul Mihail şi de vulturul austriac se completază cu o scenă de luptă.

JUSTUS DANCKERTS (1635-1701) –  face parte dintr-o cunoscută familie de gravori şi editori de hărţi, Tatăl său Cornelis (1603-1656) şi-a întemeiat propria firmă în anul 1630, în cadrul căreia au fost tipărite hărţi şi atlase, deosebite din punct de vedere estetic.

Hartă reprezentând în special ţările tributare Imperiului Otoman specificate printr-o graniţă ce le cuprinde pe toate, cele din sânga şi dreapta Dunării. Autorul inspirat după hărţile lui N. Sanson consideră ca ţară importantă o Moldovă ce se întinde din Oltenia până la gurile Dunării. Valachia şi Transilvania sunt nişte micuţe principate. Scena de luptă dintre cavaleria turcă şi creştină din stânga cartuşului ne sugerează conflictul deschis al ambelor puteri imperiale.