LORENZ FRIEZ
Viena, 1541

inv 96
50,5 x 32 cm.
Provenienţă : ADRIAN NĂSTASE & DANIELA NĂSTASE

Dacia – în viziunea lui Lorenz Friez; această xilogravură colorată face parte dintr-o ediţie Ptolemeu, apărută în anul 1522 şi republicată.

LORENZ FRIEZ (cca. 1490 – cca. 1531),  medic, cartograf şi astrolog alsacian; pionier al cartografiei renascentiste; a colaborat cu celebrităţi ale domeniului, ca Martin Waldseemüller, căruia i-a prelucrat mai multe hărţi. A redactat o Geografie a lui Ptolemeu, care conţinea şi 24 de hărţi moderne, dintre care 3 au fost prelucrate de el însuşi (1522); hărţile au mai fost folosite în ediţiile din 1525-Strasbourg – (text Pirckheimer), 1535-Lyon şi 1541-Lyon şi Viena. A mai întocmit şi Carta Marina navigatoria, xilogravură, în 12 planşe, după Waldseemüller (1516), prima hartă de perete cu text german. Creaţiile sale care s-au păstrat sunt astăzi unicate  sau hărţi rarisime.
Hartă a Daciei editată după 1500 şi care aparţine unuia din vestiţii cartografi ai sec. XV-XVI. Ei sau străduit să redea în imagini cartografice însemnările lui Ptolemeu la care au adăugat şi observaţiile personale în limita informaţiilor epocii cu toate erorile de localizare.