NICOLAS SANSON

LE COURS DU DANVBE DEPUIS SA SOURCE JUSQU’ A SES EMBOUCHURES…
119 x 60cm.
Paris, 1693
Provenienţă: ADRIAN NĂSTASE & DANIELA NĂSTASE
Nr. Inv : 469/ 8L597 858

Hartă repreprezentând cursul Dunării de la izvoare (Donaueschingen/Germania) şi până la vărsarea în Marea Neagră, cu teritoriile Germaniei, Austriei, Ungariei, Dalmaţiei, părţii de nord a imperiului Otoman (Bulgaria, Serbia, Romania) şi spaţiul românesc (Transilvania, Moldova şi Ţara Românească); accent pe relief şi pe localităţi. În partea inferioară – 5 vedute cu explicatii istorico-militare, reprezentând: VARADIN/ORADEA; KANISCHA/azi NAGYKANISZA/UNGARIA; TEMESWAR/TIMIŞOARA; SIGHET şi BELGRAD şi o hartă schematică a Bosforului, însoţită de un plan detaliat al oraşului ISTANBUL. În colţul din stânga-jos: cartuşul, bogat decorat cu arme, steaguri otomane şi personaje alegorice simbolizând Dunărea, Drava şi Sava; în registrul mijlociu este sugerată înfruntarea între cruce şi semilună; în registrul superior-în medalioane – portretele lui JOSEPH, regele Ungariei, LEOPOLD I, împăratul romano-german, papa INOCENŢIU al XII-lea, JEAN al II-lea, regele Ploloniei şi MAXIMILIAN EMANUEL, ducele Bavariei. Valoare documentară şi artistică excepţională; harta va constitui prototipul creaţiilor ulterioare.