SEBASTIAN MÜNSTER – Transsylvania XXI – Nova Tabula

inv. 102
Școala germană, Basel, Sec. al XVI-lea
28 x 36 cm
Provenienţă: ADRIAN NĂSTASE & DANIELA NĂSTASE

Hartă fizică și administrativă a Transilvaniei și a regiunilor adiacente. Cuprinde părți din Valahia și Bulgaria, la sud-est și Moldova, la nord-est. Transilvania este prezentată în interiorul lanțului carpatic, fără ca granițele ce o separă de țările învecinate să fie trasate. Este împărțită în cinci țări/ținuturi menționate în limba germană, cu caractere gotice: „Winladˮ, „Altlandtˮ,„Burtzelandˮ, „Land von dem Waldˮ și „Zekeln Schurˮ. Străbătută de la nord la sud de râurile Alt fl. (Oltul), Maris fl. (Mureșul), Cibin fl., Bistritz fl. (Bistrița), cu munți împăduriți, denumiți Alpes, în partea de sud-est și Carpatusberg, în partea de nord, harta prezintă principalele localități marcate prin simboluri miniaturale (cetăți cu turnuri și bastioane): Alba Iulia / Weisnburg, Clausnburg (Cluj), Neumarck (Tărgu Mureș), Sebesburg (Sebeș), Medwisch (Mediași), Cibinium (Sibiu), etc. Titlul este prezentat pe latura superioară, în limba latină, iar o sumară scară pentru măsurarea distanțelor este gravată în stânga jos, în mile germane. Harta este o xilogravură, colorată manual. Harta, inspirată de lucrarea umanistului sas Ioannem Honterus din 1532, a apărut prima data la Basel în anul 1545 și este una din cele mai detaliate reprezentări ale Transilvaniei din această perioadă. Este o variantă color a celei editate în anul 1544.

Münster, Transsylvania

Münster, Transsylvania (verso)