MATTHEUS SEUTTER

THEATRUM BELLI sive NOVISSIMA TABULA…DANUBII…
Augsburg, prima jumătate a secolului al XVIII-lea
59 x  51cm.
Provenienţă: ADRIAN NĂSTASE & DANIELA NĂSTASE
Nr. Inv : 108/ 166 8L590 031

Planşă realizată în perioada de expansiune a Imperiului Habsburgic spre est, fapt pus în valoare mai mult simbolistic printr-o alegorie frecvent abordată de reprezentanţii şcolii germane de cartografie: vulturul (simbol al creştinătăţii) îşi aruncă fulgerele asupra turcilor înspăimântaţi.

Hartă fizică şi politică având titlul într-un cartuş ornat cu scene de luptă ce reprezintă victoriile austriece asupra turcilor. În stânga jos este legenda sic Notantur şi bătrânul Danubiu cu o corabie în mâna dreaptă.
Harta reprezintă teatrul de război dintre puterile Imperiale Austriece şi Turci care s-au soldat prin pierderi de teritorii din partea turcilor, ostilităţi care s-au încheiat prin pacea de la Passarowitz din 1718. Face parte din atlasul lui Math. Seutter intitulat Atlas Novus,… Augsburg.