Experţii restauratori sunt oameni extrem de pasionaţi şi de pricepuţi în  meseria lor, şi  cu reale calităţi de cercetători, de oameni de ştiinţă; rigoarea, precizia, meticulozitatea, calculul riscurilor sunt doar câteva dintre atributele profesiei.

După cum vă spuneam şi într-un articol anterior, pentru stabilirea procedurilor ce se pot aplica asupra unui obiect, este mai întâi necesară cunoaşterea suportului, a tehnicilor folosite, a proprietăţilor fizice şi chimice ale materialelor care alcătuiesc respectivul obiect etc.  Urmează apoi mai multe etape şi intervenţii specifice pentru ameliorarea şi / sau remediera diferitelor probleme identificate; dintre acestea, cele mai uzuale în procesul de restaurare al obiectelor pe suport din hârtie sunt:

  • Curăţirea: poate fi uscată (folosind diverse tipuri de gume şi pensule moi),  mecanică (cu bisturiul, de exemplu), sau  umedă (cu ajutorul apei, al diferitelor soluţii, substanţe sau solvenţi organici);
  • Consolidarea unor fisuri sau rupturi;
  • Completarea cu hârtie asemănătoare, integrată cromatic;
  • Hidratare;
  • Relaxare;
  • Presare.

Doar simpla enumerare ne ajută să înţelegem cât de complex şi de migălos este procesul de restaurare al unui obiect pe suport de hârtie, dar şi cât de important este ca aceste operaţiuni să fie executate de către specialişti. Aşa că, nu încercaţi asta acasă! 🙂