Participare la Conferința ICC 2021 – International Conference on Cartography

https://www.icc2021.net/

În perioada 14 – 18 decembrie 2021, împreună cu câțiva angajați ai Muzeului Hărților, am participat la Conferința ICC 2021 – International Conference on Cartography, desfășurată la Universitatea din Florența. Mobilitatea a avut loc în cadrul proiectului Erasmus numit „Un muzeu educat – Un Muzeu modern și implicat”.

Fiind vorba despre una dintre cele mai mari conferințe de cartografie din lume, în cadrul acesteia s-au regăsit o multitudine de teme de interes. Însă tema care ne-a preocupat într-o măsură mai mare pe noi, angajații muzeului, a fost cea legată de istoria cartografiei, cea care aducea în discuție diverse puncte de vedere sau proiecte de valorificare a hărților vechi prin intermediul tehnologiei. Totodată, multe dintre prezentările care au avut loc, ofereau perspective clare de aplicare a hărților la nevoile societății de astăzi, aducând în prim-plan idei și propuneri pentru o dezvoltare urbană sustenabilă.

Printre teme abordate s-au numărat: Patrimoniul cartografic în domeniul digital, Educație și învățare continuă în Cartografie, Istoria cartografiei, Atlase, Arta în cartografie, Cartografia și copiii, Toponimia în cartografie, Realitate augmentată în cartografie.

Prezentările au fost susținute de cei mai buni specialiști în domeniu și au transmis o cantitate însemnată și diversă de informații. Pentru a da doar câteva exemple care mi-au atras atenția, consider că merită amintită o expunere în care ni s-a prezentat cum se poate face reconstituirea digitală a unui teritoriu cu ajutorul ghidurilor turistice vechi sau cum pot fi utilizate dronele și hărțile pentru modelarea unor peisaje antropice din alte perioade istorice. Am învățat cât de importantă este înțelegerea evoluției unui teritoriu prin intermediul hărților vechi, utilizând tehnologia de astăzi, sau cum pot ajuta toponimele de pe hărțile vechi la descifrarea unui anumit spațiu. Toate aceste informații dobândite au avut scopul de a contribui la valorificarea patrimoniului cartografic al muzeului.

Pe lângă conținutul prezentărilor din cadrul conferinței, dobândirea de noi cunoștințe și bune practici s-a realizat și într-o formă mai concretă, prin vizita la câteva instituții cu profil cartografic. Una dintre acestea a fost muzeul Galileo din Florența. Pe lângă colecția de cărți sau obiecte despre istoria științei și a tehnologiei, muzeul oferă vizitatorilor oportunitatea de a a vedea o hartă monumentală, creată în jurul anului 1450, una dintre cele mai complete și semnificative reprezentări ale lumii din acea epocă. Este vorba despre harta lui Fra Mauro, căreia i s-a dedicat o platformă online, inaugurată chiar cu ocazia conferinței de la Florența, și care ne-a oferit ocazia să observăm cum o lucrare din patrimoniul muzeului poate fi pusă în valoare într-un mod interactiv, prin intermediul mediului digital.

Nu în ultimul rând, vizita la Institutul Geografic Militar Italian, ne-a făcut cunoscută o valoroasă colecție de hărți datând din secolul al XVI-lea, dar și numeroase instrumente folosite în astronomie, topografie sau geodezie.